Motiva Oy

Motiva on valtion omistama asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motivan palveluja hyödyntävät julkinen hallinto, yritykset ja yhteisöt sekä kuluttajat.

Motivan toiminta kattaa kaiken energiankäytön: teollisuuden, palvelualojen, rakennus- ja kiinteistöalan, kuntasektorin ja liikenteen energiankäytöstä aina kotitalouksien energiankulutukseen.

Esimerkkejä Motivan toiminnasta

Ikkunoiden energialuokitus

E-ikkuna
Syksyllä 2006 otettiin Suomessa käyttöön vapaaehtoinen ikkunoiden energialuokitus. Motiva toimii luokitustoimikunnan sihteeristönä ja yllä pitää muun muassa luokiteltujen ikkunoiden listaa.
www.energiaikkuna.fi

Energiatehokas koti

Energiatehokas-koti-logoMotiva koordinoi ja toteuttaa yhteistyössä matalaenergiarakentamista edistävän viestintäkampanjan. Kampanjan yksi keskeinen osa on www.energiatehokaskoti.fi.ESV_logo_yhdistetty_144p

Säästöviikon aikana yritykset ja yhteisöt tempaisevat itse valitsemallaan tavalla oman energiankäytön tehostamiseksi tai lisätäkseen asiakkaidensa tietoisuutta tehokkaasta energiankäytöstä.

Energiansäästöviikko on vapaamuotoinen tapahtuma. Osallistuvat yritykset ja yhteisöt voivat vapaasti soveltaa viikon perusteemaa oman toimintansa, organisaationsa ja asiakaskuntansa luonteen mukaan.
www.energiansaastoviikko.fiLisätietoja:


www.motiva.fi


Sivua päivitetty viimeksi 5.2.2016